Späť na články

Využite kampaň s Market Locatorom teraz s 50% zľavou

Chceli by ste rozbehnúť Váš biznis? Kreatívna reklama formou SMS či e-mailu by mohla byť pre Vás tým pravým, no potrebovali by ste pre uskutočnenie takejto kampane finančnú pomoc? Ste na správnom mieste, pretože vďaka kreatívnym vouchrom Vám to u nás pôjde o polovicu „ľahšie“!

Market Locator sa stal členom národného projektu www.vytvor.me na podporu marketingu malých a stredných firiem, ktorým môže poskytnúť svoje služby formou kreatívnej SMS či emailovej kampane, na ktorú je možné získať podporu až do výšky 50% nákladov. Nájdete nás tu.

Jediné, čo preto musíte spraviť, je o kreatívny voucher požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priložiť k nemu cenovú ponuku so stručným opisom konkrétneho projektu, ktorý by ste potrebovali zafinancovať. Maximálna výška podpory je 5000€, naopak minimálna výška je 1000€. Celková hodnota esemeskovej kampane pre získanie podpory musí teda byť 2000 – 10000€.

Mám nárok na získanie kreatívneho vouchera?

Nárok má každý malý a stredný podnik, ktorý je registrovaný na území Slovenskej republiky, vykonáva v nej podnikateľskú činnosť a spĺňa všetky podmienky oprávnenosti stanovené vo výzve. Všetky podmienky pre získanie kreatívneho vouchera a všetky aktuálne vyhlásené výzvy nájdete na internetovej stránke: www.vytvor.me.

Aktuálna výzva !!!

Momentálne je zverejnená aktuálna výzva pre odvetvie Reklama a marketing pre Bratislavský kraj: https://vytvor.me/vyzvy.html On-line registrácia žiadostí je otvorená do 11.9. 2019. Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 15.11. 2019!

Step by step ako získať kreatívny voucher:

 • Ako žiadateľ o kreatívny voucher je nutné sa uistiť, že spĺňate podmienky veľkostnej
  kategórie mikro, malý a stredný podnik a či nie ste podnikom v ťažkostiach a
  zhotoviť si cenový prieskum podľa pokynov uvedených v príslušnej výzve.
 • Následne vyplníte na webovej stránke 1. časť žiadosti, kde uvediete základné údaje,
  stručný opis svojho projektu – požadovanej služby alebo diela, vyhodnotenie troch
  cenových ponúk s určením budúceho realizátora, teda spoločnosti s najnižšou
  cenovou ponukou a požadovanú výšku pomoci s predpokladaným termínom
  ukončenia spolupráce s určeným realizátorom.
 • Systém žiadateľovi uskutoční rezerváciu požadovaných zdrojov a na e-mail žiadateľa
  odošle jeho predvyplnenú žiadosť spolu s pokynmi k jej kompletizácii.
 • Po doručení originálov žiadosti, nasleduje overenie oprávnenosti žiadateľa,
  kontrola úplnosti a správnosti predloženej žiadosti a ukončuje sa schvaľovací
  proces. V prípade, že budete úspešným žiadateľom o KV bude uzatvorená zmluva.
  Žiadateľ sa dňom účinnosti zmluvy stáva príjemcom pomoci.
 • Príjemca pomoci je povinný uzatvoriť s oprávneným realizátorom zmluvu, obsahujúcu
  povinné ustanovenia, podľa ktorej sa v nasledujúcom období realizuje služba, alebo
  dielo, ktoré sú predmetom podpory prostredníctvom KV, a ktoré musia byť v
  súlade so schválenou žiadosťou.
 • Po ukončení spolupráce s oprávneným realizátorom a teda po ukončení kampane,
  predložíte žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera.
 • Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera musí obsahovať: identifikáciu príjemcu,
  faktúru oprávneného realizátora, potvrdenie o úhrade faktúry, čestné prehlásenie o
  úspešnej realizácii projektu, prípadnú dokumentáciu výstupu zo spolupráce s
  realizátorom.
 • Nakoniec už nasleduje iba kontrola predloženej žiadosti o preplatenie kreatívneho
  vouchera a samotné preplatenie kreatívneho vouchera.

Všetky potrebné informácie ako získať 50% zľavu na kampaň sú tu. Procej je jednoduchší ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na našom blogu nájdete inšpiráciu na úspešnýmeukreatívnu kampaň. Máme aj konkrétne prípady pre Podniky, Cestovne kancelárie alebo výpredaje.

Dôležité informácie:

Projekt: www.vytvor.me
Informácie pre žiadateľov: https://vytvor.me/ziadatel
Aktuálne výzvy: https://vytvor.me/vyzvy.html

Michal Suran

Country Manager @ Market Locator

Zdieľajte článok s priateľmi
Nenechajte si ujsť!

Zapojte sa do nášho zoznamu priateľov a my Vám "kde tu" pošleme skvelé inšpirácie, prípadove štúdie a nové nápady, ktoré vám pomôžu zlepšiť marketing a analytiku.