Aj miestne a obecné úrady môžu komunikovať cielene a pritom moderne so svojimi občanmi.

Kontaktujte nás
Vlastnosti analýzy

Zapojte big data od operátorov do práce

Údaje o polohe – Spoznajte svoje okolie

Koľko ľudí žije a pracuje v určitej lokalite, aké je tam vekové zloženie obyvateľstva, kedy sa tam nachádza a je táto lokalita vhodná pre moju firmu? Market Locator Vám odpovie na tieto otázky.

Analýza zvyklostí

Koľko ľudí cestuje do zahraničia, do koľkých krajín, kam chodia ľudia na víkend?

Profilovanie médií

Ako ľudia pozerajú televízne kanály, aké sú rozdiely medzi regiónmi, aké sú sledovacie návyky?

Vlastnosti analýzy

Smart cities a Smart government

Samosprávy a ministerstvá majú záujem robiť rozhodnutia na základe faktuálnych údajov. Operátori majú najlepšie možnosti poskytnúť nadhľad a umožniť tak bezproblémovu komunikáciu medzi občanmi a štátom.

Údaje o populáciiDôkladné pochopenie toho, koľko ľudí žije alebo pracuje v určitej lokalite, ako sem cestujú alebo aký je ich vekový profil, je základom pre plánovanie infraštruktúry a urbanizmu.

Analýza trás

Lepšie pochopenie trás ľudí dochádzajúcich za prácou pomáha optimalizovať verejnú dopravu a plánovať rozvoj infraštruktúry.

Núdzové hlásenia a lokálne upozornenia

Schopnosť komunikovať s každým človekom v určitej lokalite v prípade nebezpečenstva, núdzového stavu, alebo schopnosť poskytovať obyvateľom aktuálne informácie. Toto všetko je potrebné v smart city.

Viac o smart city technológiach