Späť na články

Tvorba kampane – Ako na to?

1. TVORBA KAMPANE A JEJ ŠABLÓNY KTORÚ SI DÁTE SCHVÁLIŤ

Prvým krokom každej úspešnej kampane pre cielený mobilný marketing je vytvorenie pútavého textu. Tvorba kampane začína v hornom menu sa nasmerujte na sekciu „Šablóny“ a kliknite na „Vytvoriť novú šablónu“. Pomenujte si šablónu, aby ste ju aj v budúcnosti spoznali, zadajte znenie správy, pozorne si ho skontrolujte, vložte prípadne URL prostredníctvom „Pridať Merge tag“. URL, ktoré takto pridáte, my skrátime a navyše Vám odmeriame, koľko ľudí na ne kliklo v SMS správe.

Tvorba kampane začína vytvorením šablóny – je to jednoduché a umožnuje vkladať aj skrátené URL linky

Nezabúdajte priebežne kliknúť na „Uložiť šablónu“, aby sa náhodou niekde Vaša robota nestratila. Keď ste už vy a Váš tím dokonale spokojní so znením správy, kliknite na „Odoslať na schválenie“. Vaša šablóna teraz čaká u expertov v Slovak Telekome, ktorí ju skontrolujú, a ak je všetko v poriadku aj urýchlene schvália. O schválení vás upovedomíme e-mailom.

2. IDENTIFIKUJTE CIEĽOVÚ SKUPINU A OBLASŤ NA MAPE

V ďalšom kroku sa presuňte v aplikácii na Mapu. Na obrazovke si zobrazte oblasť, ktorá je pre Vás a Vašu kampaň relevantná. V bočnom paneli „Vrstvy“ máte na výber medzi rôznymi podkladovými dátami pre kampane. Kliknutím na niektorú z nich sa Vám rozrolujú možnosti filtrovania nad touto vrstvou. Nastavte filtračné kritériá a nezabudnite stlačiť tlačidlo Refresh vedľa opisu vrstvy. Dáta na mape sa prekreslia.

Zadefinujte cieľovú skupinu na mape

3. VYTVORTE ZADANIE KAMPANE

Zo spodnej časti obrazovky s mapou je možné vytvárať kampane v časti „Vytvor kampaň“. Najprv vyberieme vrstvu, na základe ktorej chceme kampaň vytvárať (mala by byť predvolená posledná použitá vrstva, avšak odporúčame skontrolovať, či sa toto zhoduje s vrstvou, na základe ktorej chceme kampaň tvoriť – rýchly pohľad do bočnej lišty „Vrstvy“ nám na toto odpovie), následne si skontrolujeme, koľko osôb vieme teoreticky osloviť a môžeme začať pripravovať kampaň kliknutím na tlačidlo „Vytvoriť kampaň“.

Otvorilo sa Vám nové okno, ktoré vás prevedie procesom tvorby kampane.

1. Na prvej obrazovke si pomenujte kampaň – tento názov slúži len pre Vaše potreby.

2. V druhej záložke „Cielenie“ si môžete pozrieť, či ste všetky cieliace kritériá nastavili podľa svojich predstáv.

3. V tretej záložke „Kedy“ si nastavte dátum odoslania, ak to má byť v budúcnosti, v kalendári vyberte dátum. Následne si nastavíte čas odoslania od-do.

4. V záložke „Šablóna“ zvoľte niektorú z predschválených šablón, skontrolujte správu na displeji, prípadne si dajte poslať skúšobnú správu na niektoré z čísel zaregistrovaných pod Vašou spoločnosťou.

5. Nasleduje nastavenie „Rozpočet“, kde sa rozhodnete, koľko chcete maximálne na danú kampaň minúť dohromady a koľko je maximum za jedno oslovenie – tu je dôležité poznamenať, že väčšina správ, ktoré odošlete, odíde za minimálnu cenu, iba tie, ktoré idú na zákazníkov, na ktorých cieli viacero spoločností, sa dostanú do „dražby“ – dražbu tohto klienta vyhráva najvyššia ponuka, pričom sa platí druhá najvyššia cena (pre zvedavcov, z ekonomickej teórie sa využívajú “second price auctions” ). Ak teda chcete mať istotu, že naozaj oslovíte potrebný počet ľudí, nastavte maximálnu ponuku na vyššiu sumu.

6. Pri „Potvrdení“ si môžete skontrolovať všetky podrobnosti kampane a v prípade potreby sa k niektorému nastaveniu vrátiť. V spodnej časti zoznamu taktiež vidíte potenciálny počet na oslovenie – toto číslo ukazuje, koľko ľudí spĺňa filtračné kritériá a je aktuálne dostupných na doručenie kampane. Ostáva už len odvážny krok stlačenia „SPUSTIŤ“. Gratulujeme, je to tam!

4. ANALYZUJTE VÝSLEDKY

Len čo odošlete kampaň, môžete si pozrieť v sekcii „Kampane“ viac informácií o kampani a v momente, keď sa odošle, uvidíte v časti Report sumárne informácie o kampani – koľko kusov odišlo, za akú sumu, aká bola priemerná cena či koľko ľudí kliklo na link. Všetko užitočné informácie aby v budúcnosti bola tvorba kampane jednoduchšia a výsledok efektívnejší.

Michal Haluza

Zdieľajte článok s priateľmi
Nenechajte si ujsť!

Zapojte sa do nášho zoznamu priateľov a my Vám "kde tu" pošleme skvelé inšpirácie, prípadove štúdie a nové nápady, ktoré vám pomôžu zlepšiť marketing a analytiku.