Späť na články

Ministerstvo dopravy využije Market Locator Big Data

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako prvý subjekt štátnej správy využíva modernú populačnú analytiku Big Data pre účely zisťovania vývoja cestovného ruchu. Market Locator v spolupráci s telekomunikačnými operátormi zvíťazil vo verejnom obstarávaní a dodal analýzu založenú na lokalizačných veľkých dátach mobilných operátorov.

Po vzore slovenských firiem bude Big Data využívať aj štát

S rozvojom zdielanej ekonomiky a nárastom individuálne organizovaných pobytov už tradičné prieskumy a reporty pobytových zariadení neodzrkadľujú skutočný stav turizmu na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby hľadalo spôsob ako zreálniť pohľad na domáci cestovný ruch a získať objektívne dáta pre jeho ďalší rozvoj. Po využití inovatívneho nástroja populačnej analytiky Veľkých dát z prostredia komerčného sektora po ňom najnovšie siahne aj Ministerstvo dopravy a výstavby. Slovensko sa tak stáva priekopníkom v používaní Veľkých dát v štátnej správe v strednej a východnej Európe. Analýza prináša odpovede na množstvo otázok v dvoch základných rovinách:

  • Koľko zahraničných návštevníkov prišlo do okresov/krajov/SR v roku 2016 za kalendárny mesiac/od začiatku roka a aká je ich krajina pôvodu?
  • Aká je priemerná dĺžka návštevy zahraničných návštevníkov v okresoch/krajoch/SR za kalendárny mesiac/od začiatku roka podľa krajiny pôvodu?“

Slovensko navštívilo v roku 2016 minimálne 14,3 mil. unikátnych návštevníkov

To je prvé z absolútnych čísiel, ktoré analýza prináša. Na základe týchto aj ďalších atribútov je možné identifikovať napríklad skutočné biele miesta na mape turizmu, na ktoré je potrebné zamerať pomoc štátu. Je možné kvantifikovať jednodňových turistov, ktorí taktiež prinášajú užitok pre podnikateľov v cestovnom ruchu (hoci sa v žiadnych štatistikach doteraz neobjavovali), je možné identifikovať skutočnú koncentráciu zahraničných návštevníkov alebo pracovnikov v konkrétnych okresoch a pod.

„Počas fungovania samostatnej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch sa tieto informácie nespracovávali. Aj tento inovatívny analytický nástroj potvrdzuje správnosť zlúčenia marketingovej prezentácie Slovenska pod jednu strechu, vďaka čomu je možné hľadať nové efektívne spôsoby podpory cestovného ruchu,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček.

#smartdata #smartgovernment #lepsieslovensko

Podobné projekty na využívanie pokrokových nástrojov akými sú Open Data, Big Data, Linked Data sa pripravujú, aby sa Slovensko so svojou štátnou správou a samosprávou posunulo k svetovej špičke. „Aktuálne sme v rokovaní so Štatistickým úradom ako aj s úradom pre informatizáciu s cieľom, aby všetky štátne aj samosprávne orgány ako aj akademická pôda mali moderné nástroje založené na Big Data k dispozícii,“ dodal Peter Fusek, CEO spoločnosti Market Locator SK.

Znalosť skutočného pohybu obyvateľstva je kľúčová nielen pre rozvoj cestovného ruchu ale aj pre budovanie moderných miest tzv. Smart Cities. Obce, mestá aj štát by mali mať presnejšiu predstavu o svojich obyvateľoch, aby mohli efektívne plánovať a dimenzovať infraštruktúru.

Big Data prezentujú výhradne anonymizované štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát, uchovávané priamo u operátora.

Michal Suran

Country Manager @ Market Locator

Zdieľajte článok s priateľmi
Nenechajte si ujsť!

Zapojte sa do nášho zoznamu priateľov a my Vám "kde tu" pošleme skvelé inšpirácie, prípadove štúdie a nové nápady, ktoré vám pomôžu zlepšiť marketing a analytiku.