Späť na články

Dopravné zápchy – každodenný rituál pri ceste do Bratislavy

Naše hlavné mesto láka na zaujímavé pracovné príležitosti a pohodlný život s dostupnou infraštruktúrou. Mnohí z nás denne nastupujú do auta a vyrážajú za prácou. Stíha dopravná infraštruktúra držať krok so zaľudňovaním Bratislavy? Pokiaľ nenastane mimoriadna situácia, tak cestovanie v rámci Bratislavy je zatiaľ akceptovateľné. Ale dochádzanie za prácou z okolia Bratislavy, to je už iná téma. Denno-denné dopravné zápchy na vstupných koridoroch do Bratislavy predstavujú hodinové prestoje v kolónach ráno aj večer.

Dynamický pohľad na dopravu

Pozrime sa na tieto pocity presnejšie. Prvý pohľad – iba na základe počtu obyvateľov podľa Štatistického úradu SR – nevypovedá celú pravdu o reálnom náraste obyvateľov v spádových obciach Bratislavy.

Pridajme teraz reálne dáta – Big data a populačnú analytiku z mobilných telefónov. Market Lokator pridáva reálny a hlavne dynamický pohľad na dopravné zvyklosti obyvateľov, ktorí reálne žijú v okolí hlavného mesta. Pohľad prostredníctvom anonymizovanej vzorky viac ako 2,7 mil. Slovákov a na základe pohybu SIM kariet umožňuje rozlíšiť počty ľudí, ktorí trávia deň (pracovný čas) na území hlavného mesta a nocovať odchádzajú mimo Bratislavu. Na prvom grafe vidíme koľko ľudí cestuje denne ráno do Bratislavy (a druhý krát večer naspať). Zaujímavé čísla vykazuje smer Šamorín a Most pri Bratislave vzhľadom na kapacitu vstupných vozoviek, viac ako 10 tisíc ľudí denne stoji v kolónach ráno aj večer na jednoprúdovej ceste z Mosta pri Bratislave, ale snaha o nájdenie inej – menej vyťaženej vstupnej trasy do Bratislavy je márna.

Pracujúci v Bratislave | Marketlocator.sk

Starostovia okolitých obcí a chýbajúce podielové dane

Nasledujúca tabuľka prináša ešte ďalší rozmer – zreálnenie stavu obyvateľov v jednotlivých obciach. Údaje Štatistického úradu SR a počty prihlásených obyvateľov k trvalému pobytu verzus počet „prespávajúcich“ mobilov odkrýva skutočnú realitu. Predovšetkým v menších obciach je situácia zarážajúca. Z Rovinky, Mosta pri Bratislave a Záhorskej Bystrice dochádza denne 2 krát viac obyvateľov ako by tam reálne malo žiť.

Podielové dane | Marketlocator.sk

Market Locator pre Smart Cities

Štatistické údaje o počte obyvateľov (prihlásených k trvalému alebo prechodnému pobytu) neodhaľujú skutočný stav prečo sa každý pracovný deň presúvame do a z Bratislavy v dopravných zápchach, tieto údaje sú statické a historické. Market Locator odzrkadľuje aktuálny stav – reálnu situáciu aj dynamiku pohybu ľudí v akejkoľvek časti Slovenska. Znalosť skutočného pohybu obyvateľstva je kľúčová pre budovanie moderných miest tzv. Smart Cities. Obce aj mestá musia mať presnejšiu predstavu o svojich obyvateľoch, aby mohli plánovať a dimenzovať svoju nielen cestnú infraštruktúru. Inovatívne nástroje umožňujú samosprávam rozvíjať mestá tak, aby sme v nich mohli spokojne bývať a spoľahlivo cestovať.

Michal Suran

Country Manager @ Market Locator

Zdieľajte článok s priateľmi
Nenechajte si ujsť!

Zapojte sa do nášho zoznamu priateľov a my Vám "kde tu" pošleme skvelé inšpirácie, prípadove štúdie a nové nápady, ktoré vám pomôžu zlepšiť marketing a analytiku.