Späť na články

Ako sme analyzovali cestovateľské návyky?

Pri analýze cestovania Slovákov nám ako vstup poslúžia vrstva Cestovateľských návykov online nástroja Market Locator. Táto vrstva napočítava počet dní strávených v zahraničí pre jednotlivé SIM karty.

Vrstva cestovateľských návykov pritom nepozná cieľ cesty, ani jej dôvod. Vie len, odkiaľ sa daná karta prihlásila a koľko dní sa nevrátila na Slovensko. Viaceré destinácie sú pritom v systéme Market Locatora zgrupené do nadnárodných (ale logických) celkov. Typickým príkladom je Benelux – teda štruktúra tvorená Belgickom, Holandskom a Luxemburgskom. Vstupné dáta výlet do hocktorej z týchto krajín považujú za výlet do „Beneluxu“. Podobné platí napríklad aj pre krajiny Strednej Afriky. Jednotlivé dáta reprezentujú unikátne SIM karty, ktoré sa prihlásili z cudzej krajiny, pričom v nej strávili viac ako 1 deň.

Sankey graf podľa veku

Tento na prvý pohľad neprehľadný graf v skutočnosti zobrazuje prepojenia jednotlivých „premenných“ v našich dátach. A teda si tu môžete do detailných čísiel prezrieť, koľko zástupcov vekovej skupiny 26-35 ročných navštívilo jednotlivé krajiny sveta. Z bloku, ktorý reprezentuje túto vekovú skupinu vedú čiary ku každej krajine, ktorú navštívil aspoň jeden zástupca danej skupiny. POZOR, s jednotlivými blokmi na ľavej i pravej strane možno pohybovať, a graf si tak sprehľadniť. Pre konkrétne číslo stačí nechať myš chvíľu nad konkrétnou čiarou/blokom. Číslica 0 reprezentuje skupinu obyvateľov, ku ktorej nemáme k dispozícii údaj o veku.

Pre technicky zdatnejších

Väščina tu zverejnených grafov vznikla za pomoci vizualizačných schopností jazyka R a jeho knižníc (plotly, rnaturalearth, leaflet, network3D či ggplot2). Anonymizované dáta sme ukladali do formátu .csv, z ktorého následne knižnice čerpali. Výstupom boli HTML súbory, ktoré následne embedujeme priamo na stránke analyzy.marketlocator.sk do iframe. Výstupné exporty používajú pre zobrazovanie známy javascript framework Leaflet, a mapy od OpenStreetMap a CartoDB.

Riešenie Market Locator a aj túto analýzu vám prináša Market Locator SK s.r.o. v spolupráci s Instarea s.r.o. a operátormi Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia. Služba zaručuje maximálnu anonymitu koncového spotrebiteľa tým, že prezentuje výhradne štatistické údaje napočítané zo zvyškových telekomunikačných dát, uchovávané priamo u operátora. Marketingové oslovenia sa doručujú výhradne osobám, ktoré vyjadrili explicitný súhlas s prijímaním oslovení treťou stranou prostredníctvom Slovak Telekomu, Orange Slovensko či O2 Slovakia pričom aj pri týchto osobách je dodržiavaná anonymita koncových zákazníkov spoločnosti a nijako nie je narušované ich právo na súkromie. Využívaním služby súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami ako aj Podmienkami spracúvania a ochrany údajov.

Michal Suran

Country Manager @ Market Locator

Zdieľajte článok s priateľmi
Nenechajte si ujsť!

Zapojte sa do nášho zoznamu priateľov a my Vám "kde tu" pošleme skvelé inšpirácie, prípadove štúdie a nové nápady, ktoré vám pomôžu zlepšiť marketing a analytiku.